انتقال دفتر و کارخانه بیس الکترونیک به مکان جدید

بیس الکترونیک در راستای افزایش امکانات و توانمندیهای خود به منظور ارائه بهتر خدمات به مشتریان، اقدام به نوسازی و بهسازی تجهیزات و ماشین آلات نموده است. از آنجایی که به کارگیری تجهیزات جدید در فضای کارگاهی خیابان طیب فراهم نبود، سالنهای تولیدی جدیدی در منطقه کارگاهی هفتون اصفهان (خیابان شهید خزائی) ایجاد گردید. از ابتدای سال 96 نصب تجهیزات جدید در سالنهای جدید انجام شده و از خردادماه جاری تمامی فعالیتهای بیس الکترونیک اعم از تولید و امور دفتری به محل جدید منتقل گردیده است. محل جدید بیس الکترونیک را می توانید بر روی نقشه ببینید. لذا از ابتدای خرداد ماه، دفتر خیابان طیب تعطیل بوده و فقط در محل جدید و از طریق تلفنهای جدید، پاسخگویی به مشتریان عزیز انجام می شود.
محل جدید کارخانه و دفتر، دسترسی آسانی از طریق دو بزرگراه شهید چمران و شهید آقابابایی دارد ولی با این وجود از آنجایی که ممکن است دوری محل جدید از مرکز شهر، تحویل سفارشات را برای برخی مشتریان اصفهانی دشوار نماید، این عزیزان می توانند از این پس سفارشات آماده شده خود را با پیک و به صورت رایگان در محل مورد نظرشان در شهر اصفهان دریافت نمایند. به این منظور لازم است این مشتریان در فرم سفارش شیوه تحویل را «ارسال با پیک (رایگان)» انتخاب نمایند.
توجه نمایید که ارسال رایگان فقط برای آدرسهایی در محدوده داخل شهر اصفهان می باشد و در ارسال به شهرها و شهرک های اطراف اصفهان، هزینه بر عهده مشتری است.

تاریخ: 1396/02/28