قیمت مدار چاپی

28

آذر

قیمت مدار چاپی و عوامل تاثیرگذار بر روی آن

برد مدار چاپی یک پلاک یا پنل کوچک است که بر روی آن ادوات الکترونیکی و اجزای مداری مانند مقاومت‌ها، خازن‌ها، ترانزیستورها و میکروچیپ‌ها قرار دارند. این بردها برای ساخت مدارهای الکترونیکی استفاده می‌شوند. طرح مدار در نرم‌افزارهای طراحی مدار چاپی تولید می‌شود و سپس مواد مناسبی مانند فویل مس بر روی برد چاپی چاپ می‌شوند. سپس […]

انواع برد مدار چاپی

14

آذر

انواع برد مدار چاپی

انواع برد مدار چاپی وجود دارد که نسبت به برد مدار چاپی یک پلاک یا پنل کوچک است که بر روی آن ادوات الکترونیکی و اجزای مداری مانند مقاومت‌ها، خازن‌ها، ترانزیستورها و میکروچیپ‌ها قرار دارند. این بردها برای ساخت مدارهای الکترونیکی استفاده می‌شوند. طرح مدار در نرم‌افزارهای طراحی مدار چاپی تولید می‌شود و سپس مواد مناسبی مانند[…]

ساخت مدار چاپی

11

آذر

انواع روش‌های ساخت مدار چاپی

انواع روش های ساخت مدار چاپی وجود دارد که در صنایع مختلف کاربرد دارد. برد مدار چاپی (Printed Circuit Board یا PCB) یک پلتفرم فیزیکی است که برای اتصال قطعات الکترونیکی درون یک سیستم الکترونیکی استفاده می‌شود. این برد به صورت یک تخته فلزی یا پلاستیکی طراحی و ساخته می‌شود که بر روی آن دستگاه‌های الکترونیکی قرار[…]