22

مهر

مونتاژ SMD، خدمتی جدید از بیس الکترونیک

– اطلاعیه شماره دو مجموعه بیس الکترونیک به منظور ارتقاء سطح خدمت‌رسانی به مشتریان خود، مونتاژ بردهای با تکنولوژی نصب سطحی (SMT) را به مجموعه فعالیت‌های خود اضافه نموده است. مونتاژ قطعات SMD به کمک دستگاه‌های مدرن و اتوماتیک انجام می‌شود. این امر ضمن افزایش دقت و سرعت، موجب کاهش هزینه مونتاژ بردهای الکترونیکی نیز می‌گردد. هزینه […]